Friday, 02 August 2019 13:03

ประกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)
ประกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
ประกาศให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฐมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
Read 1518 times