Tuesday, 17 September 2019 09:11

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) รับทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

Written by
Rate this item
(4 votes)
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จำนวน 7 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท 
 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
 
  1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์)
  2. อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ 
  3. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริง มีความประพฤติดี มีความตั้งใจศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตรปริญญาตรี 
  4. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
ผู้ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาคลิกดาวน์โหลด และส่งใบสมัคร ณ งานทุนการศึกษา อาคาร 9 ชั้น 1 ภายในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562  
 
Read 2490 times Last modified on Tuesday, 17 September 2019 09:48