Wednesday, 10 July 2019 15:56

PKRU EXPERT : อาจารย์สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร นักประดิษฐ์ “เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใส่อาหาร”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru innovative jul 2019 1
 
การออกแบบสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือโจทย์ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ได้รับจากชุมชน “หลาดลองแล” ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ในการดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย อันเนื่องจากที่มาในการรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกภายในตลาดแทนที่ด้วยการใช้ภาชนะรีไซเคิลและวัสดุจากธรรมชาติ แต่ทว่าไม่สามารถผลิตได้รวดเร็วและทันท่วงทีต่อการซื้อขายสินค้าของพ่อค้าแม่ขาย เนื่องจากความนิยมของหลาดลองแลที่มีประชาชนมาท่องเที่ยวอย่างคับคั่ง 
 
จากประเด็นดังกล่าวจึงเป็นที่มาของสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่า “เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใส่อาหาร” สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ผลงานออกแบบและพัฒนาโดย PKRU EXPERT : อาจารย์สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru innovative jul 2019 2
 
pkru innovative jul 2019 3
 
pkru innovative jul 2019 4
 
อาจารย์สมศักดิ์ เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ เล่าถึงรูปแบบการทำงานและจุดเด่นของเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใส่อาหาร (รุ่นต้นแบบ Prototype) ว่า “จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการก่อนออกแบบเครื่อง พบว่าวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมในการผลิตภาชนะ คือ ใบตอง เพราะมีสวนกล้วยจำนวนมากในพื้นที่ ต.กะไหล จึงได้เริ่มออกแบบเครื่องในขนาดกะทัดรัดสามารถขนย้ายไปมาสะดวก หลักการทำงาน คือ ใช้ความร้อนกับแรงดัน ผนวกกับระบบเซ็นเซอร์วัดความร้อนที่สามารถควบคุมระบบการทำงานเพื่อประหยัดไฟ และตัดกระแสไฟเมื่อเครื่องไม่ได้ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เครื่องสามารถผลิตภาชนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.30 นิ้ว ผลิตได้ 1 ใบ ใช้เวลาเพียง 1 นาที อัตราสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าคิดเป็นเงินเพียง 25 สตางค์ ขั้นตอนในการผลิตเริ่มจากการนำเอาใบตองที่แห้งจากต้น (หรือใบสักก็ได้) ตัดเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใกล้เคียงภาชนะ แล้วนำมาซ้อนกันสามชั้น โดยแต่ละชั้นจะต้องทาแป้งมันที่ผสมกับน้ำ จากนั้นนำเข้าเครื่องอัดใช้เวลา 1 นาที ระหว่างที่ระบบความร้อนทำงานให้ตัดขอบตามรูปพิมพ์ เข้าสู่ระบบขึ้นรูปตามพิมพ์เป็นเวลา จึงนำออกจากเครื่องอัดได้ สำหรับเครื่องดังกล่าวได้มีการนำไปใช้งานจริงในหลาดลองแล โดยได้กระแสตอบรับที่ดีจากผู้ค้าและนักท่องเที่ยว รวมถึงมีภาคเอกชนให้ความสนใจ ทั้งนี้ได้มีการออกแบบและเตรียมการผลิตสำหรับผู้ที่สนใจเครื่องที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ มีความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยมีต้นทุนต่อเครื่องไม่เกิน 20,000 บาท” 
 
pkru innovative jul 2019 5
 
pkru innovative jul 2019 6
 
นักสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก PKRU กล่าวเสริมว่า “สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีองฺค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมในหลากหลายประเภท รวมถึงนักศึกษาที่พร้อมด้วยทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการมาตรฐานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยยินดีให้คำปรึกษาและสนับสนุนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งในระดับหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรทุกประเภท โดยติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 0 7652 3094-7 
 
pkru innovative jul 2019 7
 
pkru innovative jul 2019 8
 
pkru innovative jul 2019 9
 
pkru innovative jul 2019 10
 
Read 1869 times Last modified on Friday, 12 July 2019 13:41