Thursday, 01 August 2019 16:03

PKRU EXPERT : อาจารย์คมกฤช ไกรนรา นักเวชศาสตร์การกีฬา ทีมชาติไทยกีฬามหาวิทยาลัยโลก

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru physical education 1 aug 2019 1
 
text & pics : #PRPKRU
 
นอกจากความสำเร็จของชัยชนะบนสังเวียนกีฬา เป็นผลจากสมรรถนะและพรสวรรค์ของตัวนักกีฬา แต่ทว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังที่เรียกว่า “นักเวชศาสตร์การกีฬา” เปรียบเหมือนผู้ยับยั้งอาการเจ็บปวดของร่างกาย และช่วยฟื้นฟูเรียกความฟิต ทำให้นักกีฬาสามารถแข่งขันได้อย่างเต็มร้อย
 
pkru physical education 1 aug 2019 2
 
pkru physical education 1 aug 2019 3
 
คอลัมน์ PKRU EXPERT พาผู้อ่านไปรู้จักกับ “อาจารย์คมกฤช ไกรนรา” จากสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้ซึ่งนอกจากจะเป็นอาจารย์ที่มีบุคลิกเปี่ยมสีสัน เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน และนักศึกษา นอกจากบทบาทของครูพละ อาจารย์คมกฤช ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา ปฏิบัติงานกีฬาในกลุ่มงานเวชศาสตร์การกีฬา ร่วมกับนักกายภาพบำบัด แพทย์ทางด้านออร์โธปิดิกส์ และแพทย์แผนไทย ซึ่งที่ผ่านมามีบทบาทในการร่วมงานของทีมสโมสรฟุตบอลระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และได้เข้าร่วมเป็นผู้ฝึกสอนทีมงานกลุ่มงานเวชศาสตร์การกีฬา ดูแลนักกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์กีฬาระดับนานาชาติ ได้แก่ กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 ปี 2018 ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ และดูแลนักกีฬาฟันดาบ เทนนิส และวอลเลย์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 30 "เนเปิ้ลส์ 2019" ที่ประเทศอิตาลี
 
pkru physical education 1 aug 2019 4
 
pkru physical education 1 aug 2019 5
 
pkru physical education 1 aug 2019 6
 
อาจารย์คมกฤช ผู้ซึ่งได้ศึกษาและสั่งสมวิชาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ปี 2549 อธิบายถึงการทำหน้าที่ดังกล่าวว่า “ในรูปแบบของการแข่งขันกีฬายุคใหม่ ทีมงานแพทย์ นักบำบัดฟื้นฟู นักโภชนาการ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกลุ่มงานที่สมาคมกีฬาต่างๆ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และถูกนำมาใช้ควบคู่กับการฝึกซ้อมกีฬา เนื่องจากสามารถป้องกันอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน และฟื้นฟูพละกำลังให้สามารถยืนระยะการแข่งขันได้ตลอด สำหรับหน้าที่ของตนในการทำงานร่วมกับทีมชาติไทย คือ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ประเภทแพทย์แผนไทย ที่ผนวกศาสตร์การนวดบรรเทาและฟื้นฟู โดยเน้นโครงสร้างและการทำงานของกระดูกและกล้ามเนื้อ ส่งผลให้นักกีฬามีความสมดุลสามารถใช้พละกำลังในการแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนั้น ประสบการณ์ที่ได้รับจากเวทีระดับชาติ ส่งผลให้สาขาวิชาพลศึกษา นำเทคนิคและความรู้มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทีมกีฬาของมหาวิทยาลัย และนำมาถ่ายทอดให้นักศึกษาของสาขาวิชาพลศึกษา รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในภาคสนาม เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษามีทางเลือกในการทำงานในวงการกีฬา และธุรกิจการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน”
 
pkru physical education 1 aug 2019 7
 
pkru physical education 1 aug 2019 8
 
สาขาวิชาพลศึกษา นอกจากบทบาทของการผลิตครูพละ ออกสู่สถานศึกษาในภูมิภาคอันดามัน จุดเด่นของสาขาวิชาคือมีทีมงานอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านสรีระวิทยา ผู้นำนันทนาการ การออกกำลังกาย โภชนาการ ฯลฯ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุน ร่วมมือ และถ่ายทอดศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามพันธกิจในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
 
pkru physical education 1 aug 2019 9
 
pkru physical education 1 aug 2019 10
 
pkru physical education 1 aug 2019 11
 
pkru physical education 1 aug 2019 12
 
pkru physical education 1 aug 2019 13
 
pkru physical education 1 aug 2019 14
 
pkru physical education 1 aug 2019 15
 
pkru physical education 1 aug 2019 16
 
Read 1422 times Last modified on Thursday, 01 August 2019 16:14