Tuesday, 07 May 2019 14:33

นักข่าวพลเมือง : ลุงชวน ชาวภูเก็ตผู้ที่รักและหลงไหลหนังฟิล์ม จ.ภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
"หนังกลางแปลง" เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงที่คู่เคียงกับสังคมไทยมานานและต้องแปรผันไปตามยุคสมัยอย่างเลี่ยงไม่ได้คะ
 
Gen C Reportter นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พาไปทำความรู้จัก ลุงชวน ตะปิเก็ต ผู้ที่รักและคลุกคลีอาชีพฉายหนังกลางแปลงมา กว่า 32 ปี ที่ยังคงยึดอาชีพฉายหนังกลางแปลงและเก็บสะสมแผ่นฟิล์ม เพื่อหวังไม่ให้หนังฟิล์มหายไปตามกาลเวลา
Read 1266 times