Tuesday, 07 May 2019 14:38

รายการนักข่าวพลเมือง C-Site ตอน สิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ชีวิต / เบือทอด หญ้าช้อง จ.ภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

รับชมเนื้อหาได้ตั้งแต่นาทีที่ 12.20 

พาลงใต้ไปรู้จัก “หญ้าช้อง” พืชท้องถิ่นซึ่งเป็นพืชน้ำตระกูลหญ้า มักชอบขึ้นอยู่ทั่วไปในที่มีน้ำขัง แต่ที่สำคัญคือน้ำนั้นต้องใสสะอาด เป็นพืชที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ “หญ้าช้อง” ยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอาหารพื้นเมืองที่คนใต้รู้จักดี คือ ทอดเบือหญ้าช้อง ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

 

Read 1743 times