Thursday, 18 April 2019 14:35

นักข่าวพลเมือง : ชาวประมงรายได้เพิ่มขึ้น ผลจากการอนุรักษ์ จ.ภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Gen C Reporter นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พาไปพูดคุยกับชาวประมงพื้นบ้าน ที่ทำประมงไปพร้อม ๆไปกับการรับผิดชอบฟื้นฟูทะเลซึ่งเป็นแหล่งวิถีชีวิตของเขา อีกทั้งการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างโซเชียลมีเดียมาเป็นช่องทางขายปลา บ้านอ่าวกุ้ง ชุมชนเล็กๆ ทางฝั่งตะวันออกของ จังหวัดภูเก็ต ชาวบ้านทำประมงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Read 1200 times