Wednesday, 15 May 2019 13:08

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

Written by
Read 927 times

Media