Wednesday, 26 July 2017 14:42

PKRU Channel : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ดึงผู้เชี่ยวชาญ ฝึกสร้างแอปจาก iPhone รองรับ Phuket Smart City

Written by

ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) จัดอบรมการพัฒนาแอปพลิชันบนระบบปฏิบัติการ Apple iOS โดยมี ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) ร่วมด้วย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ พรหมบุตร หรือ มาสเตอร์อึ่ง กูรูออนไลน์ที่มีชื่อเสียงด้านการเทรนนิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Google Android และ Apple iOS
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ กล่าวว่า “ในปัจจุบันจำนวนแอปพลิเคชันบน Smart Device เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้งานและการให้บริการ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างผู้พัฒนาแอปฯ ควบคู่กันไป จึงเกิดเป็นการอบรมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งนักศึกษาจะได้ทักษะและเทคนิคในการสร้างแอปฯ บนระบบปฏิบัติการ iOS (Use for iPhone – iPad) จากเทรนเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ คือ มาสเตอร์อึ่ง ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมมีโอกาสนำความรู้ด้านเครื่องมือและภาษาโปรแกรมจากคอร์สนี้นำไปพัฒนาต่อยอดด้วยตนเองได้ กล่าวได้ว่าการดำเนินงานของ PKRUBI มีการสนับสนุนและสร้างบุคลากรรองรับการเป็นเมือง Phuket Smart City ที่อาศัย Mobile Application เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนที่สำคัญ”

Read 959 times

Media