Wednesday, 02 August 2017 11:12

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ แทนใจถวายพ่อหลวง

Written by

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมี ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมทำกิจกรรมอย่างเนืองแน่น ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มีคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์วราภรณ์ วัจนะพันธ์ อาจารย์วชิราภรณ์ ชนะศรี และ ดร.อมรรัตน นาคะโร เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า “ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยเชิญชวนจิตอาสา ทั้งบุคลากรและนักศึกษา ร่วมฝึกอบรมและจัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 6,000 ดอก และนำไปรวบรวมกับทุกหน่วยงานในจังหวัด โดยวางเป้าหมายไว้ที่ 400,000 ดอก เพื่อใช้ในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สำหรับดอกไม้จันทน์พระราชทานที่ประดิษฐ์ในครั้งนี้ คือ ดอกดารารัตน์ ซึ่งเป็นดอกไม้ทรงโปรดของรัชกาลที่ 9”

Read 1218 times

Media