Tuesday, 15 August 2017 15:09

PKRU Channel:ราชภัฏภูเก็ต หลอมใจเป็นหนึ่ง “ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ แทนใจถวายพ่อหลวง”

Written by

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ แทนใจถวายพ่อหลวง” ในการนี้มี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด พร้อมทั้งกล่าวคำถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี กล่าวว่า “ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้ขอความร่วมมือ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยได้เชิญชวนจิตอาสา บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันฝึกอบรมและจัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 6,000 ดอก เพื่อนำไปรวบรวมกับทุกหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่าจำนวนประชากรของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400,000 ดอก เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำไปมอบให้ประชาชนซึ่งจะนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ร่วมถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และจิตอาสา ร่วมมือกันจัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทานในครั้งนี้
สำหรับดอกไม้จันทน์พระราชทานที่ประดิษฐ์ในครั้งนี้ คือ ดอกดารารัตน์หรือดอกแดฟโฟดิล ซึ่งเป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดอกดารารัตน์นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึงเกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง ชื่อดอกดารารัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยคำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด คำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือสิ่งที่มีค่า” อธิการบดีกล่าว.

Read 1212 times

Media