Friday, 09 December 2016 12:53

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด การแข่งขัน "ราชภัฏภูเก็ตมินิมาราธอน ครั้งที่ 1"

Written by

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการแข่งขัน "ราชภัฏภูเก็ตมินิมาราธอน ครั้งที่ 1" 1ST MINIMARATHON 2016 โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นายเรวัติ อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าศิษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน คณาจารย์ เจ้าหน้า นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 1,000 เข้าร่วมการแข่งขัน

 ทั้งนี้การจัดการแข่งมินิมาราธอนดังกล่าวนั้น แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1.การแข่งขันประเภท VIP ระยะทาง 1 กิโลเมตร 2.ประเภท Fun run ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และ 3.ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่ดี และยังเป็นการหารายได้สนับสนุนกองทุนการศึกษา 40 ปีใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลังจากหักค่าใช้จ่าย ในการให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาที่เป็นคนดี ขยันเรียน แต่ฐานะยากจน ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

Read 1148 times

Media