Tuesday, 04 April 2017 10:18

PKRU Channel : สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดคอนเสิร์ตแสดดำฮัมเพลง ครั้งที่ 11 “มนตราอันดามัน แสดดำคีตการ สราญเพลงแห่งราชัน”

Written by

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดคอนเสิร์ตการกุศล แสดดำฮัมเพลง ครั้งที่ 11 “มนตราอันดามัน แสดดำคีตการ สราญเพลงแห่งราชัน” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายเรวัติ อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ในการนี้ได้รับเกียรติจากศิลปิน นักร้อง นักดนตรี ร่วมการแสดงมากมาย ได้แก่ นางจิ้ว ประโมงกิจ (แม่จิ้ว) นักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ นักแสดงรองเง็งชาวภูเก็ต พร้อมด้วยคณะพรสวรรค์ ดร.ณรงค์ หงษ์หยก นักดนตรีกิตติมศักดิ์ และนายจุมพล ทองตัน (โกไข่) ศิลปินชื่อดังชาวภูเก็ต บรรเลงดนตรีโดยวงซิมโฟนิก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอบทเพลงต่างๆ ได้แก่ บทเพลงที่เกี่ยวกับมนต์เสน่ห์ของจังหวัดภูเก็ต เพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงเทิดพระเกียรติในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งหมายถึง “คนของพระราชา” และเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมที่งดงามและหลากหลายของจังหวัดภูเก็ต ผ่านการนำเสนอบทเพลงชื่อดังมากมาย อีกทั้งเพื่อแสดงถึงศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนวิชา การเสนอผลงานทางดนตรี

Read 1609 times

Media