Monday, 14 November 2016 16:42

PKRU Channel : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ประจำปี 2559

Written by

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559  ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2559 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง จังหวัดภูเก็ต  โดยมี       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายสนิท ศรีวิหค ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายเรวัติ อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน พสกนิกรชาวภูเก็ตร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายจตุปัจจัยเพื่อเป็นพระราชกุศล ทั้งการบำรุงและบูรณะพระอารามหลวง บำรุงโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ทุนการศึกษา และอื่นๆ ทั้งนี้ “วัดมงคลนิมิตร” เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัด         เป็นที่ราบเรียบตั้งอยู่กลางใจเมืองภายในเขตเทศบาล ประชาชน นิยมเรียกวัดนี้ว่า “วัดกลาง” เพราะว่าตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2423 ในสมัยที่เกาะถลางยังเป็นมณฑลภูเก็ต สันนิษฐานกันว่า เจ้าเมืองเป็นผู้สร้างและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.2428

Read 1104 times

Media