Tuesday, 22 August 2017 14:21

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ตจัดพิธีรำลึก“ขุนเลิศโภคารักษ์” แด่ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

Written by

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประกอบพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล และบวงสรวงอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา พร้อมด้วย นายวิบูลชัย ณ ระนอง นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ และทายาทตระกูล ณ ระนอง (ขุนเลิศโภคารักษ์) เข้าร่วม
โดยในพิธีดังกล่าวมีการประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษ และวางพวงมาลัยดอกไม้สด พร้อมเผากระดาษเงิน กระดาษทอง อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับตามประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน จากนั้นมีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ โดยได้นิมนต์พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม (วัดกะตะ) เจ้าคณะตำบลฉลอง พร้อมพระสงฆ์จำนวน 4 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายปัจจัยไทยธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ชาวราชภัฏภูเก็ต และทายาทขุนเลิศโภคารักษ์ ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ผู้ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการในด้านต่างๆ แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2514 ขุนเลิศโภคารักษ์ได้บริจาคที่ดินจำนวนกว่า 273 ไร่ ให้แก่วิทยาลัยครูภูเก็ต หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในปัจจุบัน

Read 1146 times

Media