Wednesday, 10 October 2018 10:40

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต จัดคอนเสิร์ตการกุศลดึงศิลปินชื่อดังรุ่นเก๋า เบิร์ดกับฮาร์ท และวงดนตรีอารมณ์ดี สินเจริญบราเธอร์ส

Written by

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.)  จัดงาน “กาล่าดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศล Crowdfunding ครั้งที่ 1” โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรรมอย่างคับคั่ง
นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเป็นงบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษา พัฒนานักศึกษา และพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อนำไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป ในการจัดงานในครั้งนี้ เป็นรูปแบบการจัดงานกาล่าดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศล Crowdfunding ครั้งที่ 1 เป็นงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำ และชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังรุ่นเก๋า เบิร์ดกับฮาร์ท และวงดนตรีอารมณ์ดี สินเจริญบราเธอร์ส ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ จะนำไปเป็นงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สำหรับมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และจะต้องใช้งบประมาณ ในการดำเนินงานเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น และต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายทั้งภาครัฐ-เอกชน หรือแม้กระทั่งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ที่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งให้บริการชุมชนในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าหากมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ม.ราชภัฏภูเก็ต จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำประโยชน์และเป็นที่พึ่งให้ท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าว

Read 939 times

Media