Saturday, 15 September 2018 14:21

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดคอนเสิร์ต “เบิร์ดกับฮาร์ท-สินเจริญบราเธอร์” ระดมทุนหนุนศักยภาพมหาวิทยาลัย

Written by

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นายเรวัติ อารีรอบ ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และนายไวทยา สายเส็น นายกองค์การบริหารนักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแถลงข่าว “การจัดงานกาล่าดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศล Crowdfunding ครั้งที่ 1” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต
นายเรวัติ อารีรอบ กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเป็นงบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษา พัฒนานักศึกษา และพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป ซึ่งรูปแบบการจัดงานกาล่าดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศล Crowdfunding ครั้งที่ 1 นี้ เป็นงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำ และชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังรุ่นเก๋า เบิร์ดกับฮาร์ท และวงดนตรีอารมณ์ดี สินเจริญบราเธอร์ส โดยมีการจำหน่ายบัตรราคาใบละ 1,000 บาท โดยรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ จะนำไปเป็นงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี ในการนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดงานกาล่าดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมทุน เพื่อให้ทุกฝ่าย ทั้งประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน ได้มีส่วนร่วมส่งเสริม และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งให้บริการชุมชนในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เชื่อว่า หากมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ม.ราชภัฏภูเก็ต จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำประโยชน์และเป็นที่พึ่งให้ท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าว
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพยายามขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นสถาบันการศึกษาที่ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่น ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยร่วมกันทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งในมหาวิทยาลัยและภายนอก เป็นการสร้างทิศทางและโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคน สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพจาก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการระดมทุน และเล็งเห็นถึงความสำคัญ จำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามท่านที่ประสงค์จะส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัย สามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ด้วยการซื้อบัตร ซึ่งเป็นการสมทบทุนให้มหาวิทยาลัยได้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ต่อไป”
สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือซื้อบัตรคอนเสิร์ต สามารถติดต่อ   ได้ที่บูธ ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน-1 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00-19.00 น. และสำนักอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร 0 7652 3094-7

Read 565 times

Media