Tuesday, 01 May 2018 12:29

PKRU Channel : รก.อธิการบดี ฝากว่าที่บัณฑิต “อย่าหยุดพัฒนาตนเอง” ในพิธี “ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา”

Written by

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัด “พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม
นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “สำหรับพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560 ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการวางแนวทางให้ความรู้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มีความพร้อมในการออกไปสู่สังคมแห่งการทำงาน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ โดยกองพัฒนานักศึกษาได้รับเชิญวิทยากรทั้งภายใน      และภายนอก มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น ช่องทางการติดต่อ ติดตามข้อมูลข่าวสารในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย โดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ,กิจกรรมการเสวนา “เทคนิคการเขียนเรซูเม่ และการสัมภาษณ์งานให้โดนใจตลาดแรงงานไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยคุณทัศไนย เหมือนเสน จากบบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด และคุณสายันต์ นะวิจิตร HR Specialist Recruitment รพ.กรุงเทพภูเก็ต ,การบรรยาย “ความภูมิใจของความเป็นศิษย์เก่าอย่างมีคุณค่า” โดย คุณธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และการบรรยาย “การเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และปลูกจิตสำนึกการใช้หนี้ กยศ. โดย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา” ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป” ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าว.
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตทุกคน ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาตลอดหลักสูตรจนมีวันแห่งความสำเร็จที่ทุกคนรอคอย มหาวิทยาลัยปลาบปลื้มใจที่บ่มเพาะกำลังของประเทศชาติ และขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน อย่าหยุดพัฒนาตนเอง เสาะแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สอดคล้องในสังคมปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อก้าวทันโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรอบๆตัว รู้จักการปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ว่าทุกท่านจะอยู่ที่ใด ขอให้ระลึกถึงมหาวิทยาลัยของเรา ในฐานะบ้านหลังที่ 2 เสมอ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหวังว่า ทุกท่านสามารถที่จะนำวิชาความรู้ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับช่วยชาติ สังคมและชุมชน และนำมาเสริมสร้างความสามารถของตน ให้สังคมประจักษ์และยอมรับ  ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็จะธำรงอยู่อย่างมั่นคง ” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว.

Read 1261 times

Media