Tuesday, 25 December 2018 09:43

PKRU Channel : งาน กยศ.PKRU จัดตักบาตรวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ‘62

Written by

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอาคารกิจการนักศึกษา ชมรมนักศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ตักบาตรวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562” ถวายพระสงฆ์ 9 รูป ในการนี้มี พระมหาเรียน รัตตโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) จ.ภูเก็ต เป็นประธานสงฆ์ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร  สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อรักษาประเพณีปฏิบัติตามแบบวิถีไทย และวัฒนธรรมของชาวพุทธให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ในการนี้พระสงฆ์ได้ประทานน้ำมนต์ พร้อมให้พรแก่ผู้เข้าร่วมงาน เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีกุน 2562

Read 1313 times

Media