Monday, 02 October 2017 11:17

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม "ดาวเรืองบานสะพรั่ง ถวายอาลัยพ่อภูมิพล"

Written by

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม "ดาวเรืองบานสะพรั่ง ถวายอาลัยพ่อภูมิพล" โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน จำนวนหลายพันคน ร่วมปลูกดอกดาวเรืองจำนวน 4,000 ต้น อย่างคับคั่ง
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้สีเหลือง เป็นสีวันพระราชสมภพของพระองค์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างพร้อมใจนำต้นดาวเรืองลงปลูกบริเวณวงเวียนภิรมย์รัตน์เพื่อให้ดอกไม้บานสะพรั่งพร้อมกัน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตลอดเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นเดือนสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย หล่อหลวมดวงใจคนไทยทุกดวงเพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยดอก"ดาวเรือง" เพื่อถวายพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ในฐานะพสกนิกรของพระองค์ท่านเพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยะภาพและพระปรีชาสามารถผ่านการนำเสนอ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งนิทรรศการมีชีวิตจะจัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read 1030 times

Media