Tuesday, 28 February 2017 14:39

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด แข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

Written by

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาพันธ์อนุรักษ์สัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 6 โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี นายสมชาย ทัตติวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานสมาพันธ์อนุรักษ์สัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ตลอดจน ตัวแทนจากสมาพันธ์ และชมรมนกกรงหัวจุก จากทั่วประเทศ คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจำนวนกว่าพันคน เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับการจัดการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการหาทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนดี แต่ยากจน รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานทั้งภาครัฐ -ภาคเอกชน โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้นำนกกรุงหัวจุก เข้าร่วมประชันเสียงจากทั่วประเทศ กว่า 1 พันตัว แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสากล หรือ ดาวรุ่ง / ประเภทจ้าวเสียงทอง และประเภทสี่ยกแปดดอก นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันประชันเสียงนกบินหลา และไก่แจ้ประเภทความสวยงาม

Read 1394 times

Media