Friday, 15 December 2017 10:37

PKRU Channel : “ราชภัฎภูเก็ต” จัดแข่งขันฟุตบอลราชภัฎภูเก็ตคัพ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

Written by

เมือวันที่ 12 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเปิด “การแข่งขันฟุตบอลราชภัฏภูเก็ตคัพครั้งที่ 7 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ”  โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ณัฏฐพงศ์ ถือดำ รองอธิการบดี นายมลรักษ์ เลิศวิลัย ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวิตร นาคะรอด นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการฯ ตลอดจน บุคลากร คณะครูอาจารย์และนักกีฬา เข้าร่วม ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต             
นายมลรักษ์ เลิศวิลัย ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลราชภัฏภูเก็ตคัพ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมุ่งหวังให้กีฬาเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีงาม และแนบแน่นระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในและนอกจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลราชภัฏภูเก็ตคัพครั้งที่ 7 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการแข่งขัน ทูลเกล้าถวายแด่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศลของมูลนิธิฯ ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันรวม 8 ทีม ได้แก่ ทีมโรงเรียน อบจ.สงขลา  ทีมโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”  ทีมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ทีมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  ทีมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ภูเก็ต  ทีมโรงเรียน เมืองถลาง จ.ภูเก็ต ทีมโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง อนุสรณ์” จ.ภูเก็ต และทีมโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค จ.ภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน” ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าว.

Read 1290 times

Media