Tuesday, 31 January 2017 10:30

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักศึกษา น้ำท่วมภาคใต้

Written by

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร. ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานมอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักศึกษา ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ อุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ทั้งนี้เนื่องจากช่วงต้นปีที่ผ่านมา สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและ ฝั่งอันดามัน เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน จึงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ดังกล่าว ในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ตรัง พัทลุง สงขลา และจังหวัดยะลา ซึ่งบริเวณจังหวัดเหล่านั้น มีบ้านเรือนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับผลกระทบ จำนวน 70 ราย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้จะมีมาตราการเพื่อให้การช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆต่อไป

Read 1131 times

Media