Friday, 25 August 2017 11:02

PKRU Channel : ครุศาสตร์ ราชภัฏภูเก็ต ดึง เล็ก ทีโบน Drum Workshop

Written by

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงละครนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม “Workshop M.I.D. (Men In Drum) Drum Workshop by Arin Parnphum & Amonsak Prabpai” โดยมีผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน นักดนตรี ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
สำหรับกิจกรรม Workshop M.I.D. ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เล็ก ที-โบน (อริญชย์ ปานพุ่ม )และอาจารย์การ์ด (อมรศักดิ์ ปราบภัย) วิทยากรผู้มากประสบการณ์ Drum Workshop มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างคุณภาพให้กับนักศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มเติมความรู้ และประสบการณ์ทักษะในด้านการเล่นกลองให้เพิ่มพูนขึ้น

Read 1390 times

Media