Friday, 04 January 2019 13:45

PKRU Channel : พิธีมอบทุนการศึกษา “ผศ.จันทิภา ลิมปิเจริญ” ปีการศึกษา 2561

Written by

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิภา ลิมปิเจริญ” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน บุคลากร คณะครู นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
ผศ.ดร.นพดล จันระวัง กล่าวว่า “กองพัฒนานักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของทุนการศึกษา ที่สามารถขยายโอกาสในการเรียนให้กับนักเรียน และนักศึกษา สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิภา ลิมปิเจริญ (อดีตอาจารย์ ม.ราชภัฏภูเก็ต) และสมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งนครชิคาโก, สหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีการมอบแก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต และนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จำนวน 13 ทุน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่มีครอบครัวที่ยากลำบาก และขาดโอกาส อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทั้งนี้โอกาสของนักศึกษาจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดองค์กรหรือบุคคลที่มีจิตสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการศึกษา มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา และขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและเป็นผู้ส่งต่อโอกาสให้กับสังคมต่อไป” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว

Read 935 times

Media