มหาวิทยาลัยใช้บริการ Google app for Education 

ซึ่งมีบริการมากกว่าอีเมล์ดังนี้

...

การขอใช้บริการ

สมัครได้ที่

webservice.pkru.ac.th

...

สามารถใช้งานได้ผ่าน google และ

mail.pkru.ac.th