ข้อตกลงการร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

           มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพิ่มช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆจากอาจารย์และบุคลากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ โดยรบกวนขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งตรงถึงอธิการบดี

หมายเหตุ

1) หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และรายงานผลทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านกรอก

2) ข้อมูลต่างๆของผู้ร้องเรียนจะเป็นความลับ

แบบฟอร์มส่งคำร้อง