วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560 14:26

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)
ม. ราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
img357
1
 
 
Read 409 times Last modified on วันอังคาร, 28 มีนาคม 2560 15:04