วันเสาร์, 14 กรกฎาคม 2561 12:45

ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์การพิจารณา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์การพิจารณา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยายาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายละเอียดดังแนบ

 >>ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์การพิจารณา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยายาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

>>เอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ

Read 1244 times Last modified on วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 13:34