วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2560 12:59

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปรากฎว่า มีผู้สมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นางสาวดวงใจ พานิชเจริญกิจ 2. นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว

huso-pkru

 

 

Read 2248 times

Related items