วันอังคาร, 10 มกราคม 2560 10:11

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อการใช้งาน Google Sites

Written by
Rate this item
(1 Vote)

 

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าร่วมอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา ในหัวข้อการใช้งานgoogle sites นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/w5YiaK

Read 1199 times Last modified on วันอังคาร, 10 มกราคม 2560 10:16