วันอังคาร, 10 พฤษภาคม 2559 11:24

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกาศสรรหา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Written by
Rate this item
(2 votes)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศสรรหา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Read 2503 times Last modified on วันศุกร์, 30 กันยายน 2559 08:46

Related items