วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 10:25

เชิญชวนครูมัธยมฯ อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ หลักสูตรอินโฟกราฟฟิก และโปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตรอินโฟกราฟฟิกเพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 และหลักสูตรการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 (เปลี่ยนจากกำหนดการเดิมในเอกสาร 22-23 พฤษภาคม 2560) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 416 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดการขยายเวลา และกรุณาส่งใบสมัครมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือแฟกซ์ 076 218 806

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราวรรณ เล่นทัศน์ โทร 076 211 959 ต่อ 4000 

sci 1 page 001

sci 2 page 001

sci 2 page 002 
Read 3513 times Last modified on วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 11:18