วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2562 14:48

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

>>  ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

>>  ปฏิทินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

>>  แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย (Word) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

>>  แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย (PDF) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

>>  แบบยินยอมให้เสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย (PDF) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

Read 560 times Last modified on วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2562 15:19

Related items