วันอังคาร, 03 กันยายน 2562 10:02

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 4 /2562
 
เรื่องรายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินการ
 
 
Read 1399 times