วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562 16:07

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๒

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๒

 

0003.jpg

Read 2148 times Last modified on วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562 16:13

Related items