วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2559 15:44

ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์

Written by
Rate this item
(0 votes)

ตามที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
มีผลทำให้ตำแหน่งคณบดีว่างลงตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนหน้านี้นั้น

ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ ดังเอกสารแนบ

Read 751 times Last modified on วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2559 15:53

Related items