วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560 09:05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ก.บ.ม.) จากผู้แทนข้าราชการ และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ก.บ.ม.) จากผู้แทนข้าราชการ และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ก.บ.ม.) จากผู้แทนข้าราชการ และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)โดยมีรายละเอียด ดังแนบ

 

Read 1515 times Last modified on วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560 09:17

Related items