วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 15:30

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๒

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๒

  

>> ดาวน์โหลดเอกสาร << 

Read 566 times Last modified on วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 15:35