วันจันทร์, 21 พฤศจิกายน 2559 15:08

ประกาศ สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ตามที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 มีผลทำให้ตำแหน่งคณบดีว่างลง
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ประกาศสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังแนบ

Read 1079 times Last modified on วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 10:05

Related items