วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562 17:40

ประกาศแก้ไขประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยจากตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2/2562)

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศแก้ไขประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยจากตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2/2562)

Read 326 times

Related items