วันอังคาร, 24 มกราคม 2560 10:49

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ก.บ.ม.) จากผู้แทนข้าราชการ

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ก.บ.ม.) จากผู้แทนข้าราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงาน การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ก.บ.ม.) จากผู้แทนข้าราชการ โดยมีรายละเอียด ดังแนบ

Read 1096 times Last modified on วันพุธ, 25 มกราคม 2560 15:20

Related items