วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 17:09

ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย จากตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย จากตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

Read 347 times

Related items