วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2562 12:48

หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562

คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

Read 375 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2562 12:53

Related items