วันพุธ, 04 มกราคม 2560 08:41

เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรบุคลากรภายนอก เพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรบุคลากรภายนอก เพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

pkru 4 jan 2017

pkru 4 jan 2017 1

Read 1290 times

Related items