วันอาทิตย์, 12 มีนาคม 2560 09:25

ขอเชิญร่วมอบรม “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี”

Written by
Rate this item
(2 votes)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี” ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
สำหรับการอบรมได้รับเกียรติจากคณะวิทยาการจากกองพระราชพิธี  สำนักพระราชวัง อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ ระเบียบแบบแผนปฏิบัติของสำนักพระราชวัง การจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10 / แนวปฏิบัติและการใช้คำราชาศัพท์ ในรัชกาลที่ 10 / แนวทางปฏิบัติการจัดพิธีในวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลที่ 10
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต โทร 076 211 959 ต่อ 7201
 
Read 1588 times Last modified on วันอาทิตย์, 12 มีนาคม 2560 11:35