วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560 13:00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)

Written by
Rate this item
(1 Vote)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)
 
ปรากฎว่า มีผู้สมัครจำนวน 3 คน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นางสาวดวงใจ พานิชเจริญกิจ 2. นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว
 
img371
Read 832 times

Related items