วันอาทิตย์, 27 สิงหาคม 2560 09:05

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

Written by
Rate this item
(1 Vote)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน" ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 สมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://seminarresearch.pkru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 076 211 959 ต่อ 7410

Read 1749 times