วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560 15:21

RDI PKRU เปิดรับบทความวิจัย ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9

Written by
Rate this item
(2 votes)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Research and Development Institute Phuket Rajabhat University (RDI PKRU) ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ : seminarresearch.pkru.ac.th/conf9
 
หรือติดต่อทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร 076-211-959, 076-240-474 ถึง 7 ต่อ 7410
 
pkru research expo may 2017
Read 2394 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 08:23

Related items