วันจันทร์, 12 กันยายน 2559 09:59

ขอเชิญร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read 1260 times Last modified on วันศุกร์, 30 กันยายน 2559 08:45